บทความทั่วไป

Update ความรู้ทางธุรกิจออนไลน์ และการตลาดดิจิทัลกับ PSO

SWOT Analysis คืออะไร ตัวอย่างการวิเคราะห์และข้อควรระวัง

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า SWOT Analysis เป็นที่รู้จักอย่างมากในวงการทำธุรกิจ วันนี้เราจะมาดูกันว่า SWOT Analysis คืออะไร? พร้อมทั้งประโยชน์การนำมาใช้ในธุรกิจ ไปจนถึงการยกตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมขององค์กรมากขึ้น การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เบื้องต้น ที่ใช้ได้ทั้งนอกและในธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยการทำ SWOT เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรว่า จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส คืออะไร

Read More »