Slide

ทุกข้อมูลที่ได้รับจึงเป็นข้อมูลที่อัพเดต ณ เวลานั้น และจากประสบการณ์ทำคอร์สเรียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์กว่า 8 ปี ของเรา คุณจะมั่นใจได้ว่า ทุกคอร์สที่มีคำว่า “by PSO” ตามท้ายนั้นจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพและไว้วางใจได้ว่า คุณจะได้รับเนื้อหาและบทเรียนที่มีคุณภาพจากเราจริงๆ

ทุกข้อมูลที่ได้รับจึงเป็นข้อมูลที่อัพเดต ณ เวลานั้น และจากประสบการณ์ทำคอร์สเรียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์กว่า 8 ปี ของเรา คุณจะมั่นใจได้ว่า ทุกคอร์สที่มีคำว่า “by PSO” ตามท้ายนั้นจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพและไว้วางใจได้ว่า คุณจะได้รับเนื้อหาและบทเรียนที่มีคุณภาพจากเราจริงๆ

คอร์สของเรา

PSO สร้างหลักสูตรใหม่ทั้งหมด พร้อมปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาการสอนอยู่เสมอ ทุกข้อมูลที่ได้รับจึงเป็นข้อมูลที่อัพเดตตลอดเวลา
ด้วยกระบวนการที่มาจากประสบการณ์การทำคอร์สเรียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์กว่า 8 ปี

Hybrid Course

(คอร์สออนไลน์และสอนสด)

จากประสบการณ์ของเราพบว่า การเรียนแบบออนไลน์กว่า 80% นั้นไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจาก เป็นการสื่อสารฝั่งเดียว กล่าวคือ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนไม่สามารถสื่อสารหากันได้ ทำให้เมื่อผู้เรียนเกิดข้อสงสัย ผู้เรียนไม่สามารถถามได้ทันที ซึ่งอาจก่อให้เกิดการไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนในหัวข้อต่อไปได้ ด้วยปัญหานี้จึงเกิดเป็น Hybrid Course ที่รวมการสอนแบบออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของผู้เรียนที่สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เข้ากับการเรียนที่สถานที่จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้ถามคำถามจากผู้สอนได้โดยตรง รวมถึงสามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนได้แบบเห็นผลจริง

Online Course

(คอร์สออนไลน์)

คอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนจากที่ไหนก็ได้ตามความสะดวก และสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนเพื่อตอบโจทย์ Life Styleคนยุคใหม่ที่ต้องการความยืดหยุนสูง และเรายังวางรูปแบบคอร์สให้มีประสิทธิภาพกับผู้เรียนมากขึ้น ด้วยระบบการดูแลผู้เรียนต่างๆ เช่น กลุ่มให้คำปรึกษาระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยตรงเพื่อลดระยะห่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถสอบถามผู้สอนได้เมื่อเกิดข้อสงสัยเป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการได้จริงๆ

เรียนกับเรา

สะดวก สบาย เรียนที่ไหนก็ได้ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่นเลิกได้ตามความต้องการ

บทเรียนอัพเดตตลอด

เรียนจากที่ไหนก็ได้

ทำเป็นภายใน 3 เดือน

ผ่อนง่าย 0%

Course

คอร์สเรียนสอนทำธุรกิจยุคดิจิทัล เลือกได้ตามความต้องการของคุณ

Free Web Course

บทเรียนเบื้องต้นฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเรียนก่อน

Hybrid Course
(ออนไลน์และสอนสด)

Online Course

PSO แนะนำคอร์สเรียนที่ดีที่สุดจาก True Digital Academy

Data Analytics : Foundation

หลักสูตรถูกแบบออกมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เห็นความสำคัญของการมี data mindset ฝึกการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

Product Management Kickstarter

หลักสูตรนี้ถูกแบบออกมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผลิตภัณฑ์ (Product Management) บทบาทและหน้าที่ของ Product Manager

Digital Marketing Kickstarter

หลักสูตรนี้ถูกแบบออกมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Marketing ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานสำหรับนักการตลาดในปัจจุบัน

User Experience Design Kickstarter

หลักสูตรนี้ถูกแบบออกมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ บทบาทและหน้าที่ของ UX เรียนรู้วิธีการหาความต้องการของผู้ใช้ การทำวิจัยกับผู้ใช้

Introduction To Customer Experience

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า เพื่อที่จะพัฒนาทำให้สินค้าที่ทำออกมาและส่งออกไป ได้ตอบโจทย์กับลูกค้าในทุกมิติมากที่สุด

Previous slide
Next slide

#ก้าวใหม่ของเรา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันระหว่าง บริษัท PSO Academy จำกัด ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา) โดยข้อตกลงทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญที่ต้องการให้บุคลาการ รวมถึงประชาชน ผู้ประกอบการณ์ทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ ทั้งการขายสินค้า การจัดการ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง ซึ่งนอกเหนือจากการทำธุรกิจภายในประเทศ ยังต่อยอดไปถึงการทำธุรกิจแบบขนส่งออกต่างประเทศอีกด้วยทั้งนี้ ทาง PSO Academy ขอขอบพระคุณ
  • ผศ.ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ
  • คุณจิตรกร ลากุล ประธานคณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ
รวมถึงดารา สื่อมวลชลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ ที่นี้

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่สามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการณ์ไทยให้ได้เข้าถึงองค์ความรู้การทำธุรกิจยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาธุรกิจตลอดจนถึงเศรษฐกิจภาพรวมระดับประเทศ”