พนักงานโทรคอนเฟิร์ม

พนักงานโทรคอนเฟิร์ม

Passive Selling Online/บริษัท แพสชิฟ เซลลิง ออนไลน์ จำกัด

Department : พนักงานโทรคอนเฟิร์ม
Employment : Type Part time, Full-Time
Minimum Experience : –

รายละเอียดของงาน

  • โทรคอนเฟิร์มงานสัมมนาออนไลน์กับลูกค้าที่ลงทะเบียนมาแล้ว (ไม่ใช่งานขาย)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. – ปริญญาตรี *ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • ใช้อินเตอร์เน็ตได้
  • อ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาไทยได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
  • มีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
  • part time, Full time ทำงานที่ออฟฟิศ 6 วัน/สัปดาห์ เวลา 10.00 – 20.00 น.