SWOT Analysis คืออะไร ตัวอย่างการวิเคราะห์และข้อควรระวัง

SWOT Analysis คืออะไร ตัวอย่างการวิเคราะห์และข้อควรระวัง

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า SWOT Analysis เป็นที่รู้จักอย่างมากในวงการทำธุรกิจ วันนี้เราจะมาดูกันว่า SWOT Analysis คืออะไร? พร้อมทั้งประโยชน์การนำมาใช้ในธุรกิจ ไปจนถึงการยกตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมขององค์กรมากขึ้น

การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เบื้องต้น ที่ใช้ได้ทั้งนอกและในธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยการทำ SWOT เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรว่า จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส คืออะไร และมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

SWOT จะช่วยแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจ และสามารถนำมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาได้ อีกทั้งยังเห็นโอกาสกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อธุรกิจ เพื่อให้สังเกตุเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเหมาะสมสำหรับการลงทุนและการแข่งขันหรือไม่ มีประเด็นอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือบางกรณีอาจจะเห็นว่ามีโอกาสที่น่าสนใจหรือโอกาสที่ธุรกิจ ควรจะรีบดำเนินการ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในขณะที่เมื่อรู้จุดอ่อนก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้น การวิเคราะห์สามารถทำให้กำหนดแนวทางเพื่อให้บริษัทพัฒนาและเติบโตมากขึ้น

การวิเคราะห์ SWOT มีเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้

 • ปัจจัยภายใน
  • S – Strength (จุดแข็ง) 
   • ความแข็งแกร่งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
   • จุดแข็งหรือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง
   • องค์เรามีอะไรพิเศษกว่าบริษัทอื่น
  • W – Weakness (จุดอ่อน)
   • ปัญหาเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
   • ข้อเสียที่ทำให้เปรียบน้อยกว่าคู่แข่ง 
   • จุดอ่อนที่องค์ต้องปรับปรุงในด้านต่างๆ
 • ปัจจัยภายนอก
  • O – Opportunities (โอกาส ) 
   • ข้อได้เปรียบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่บริษัท
   • โอกาสนี้มากำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม มาจากด้านสิ่งแวดล้อมจุลภาคไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ผลิต คนกลาง และสิ่งแวดล้อมมหภาค ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม การเมือง กฏหมาย ทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องไหนที่ควรนำมาเป็นโอกาสที่สามารถเติบโตได้
   • แนวโน้มที่สามารถเติบโตได้
  • T – Threats (อุปสรรค)
   • อุปสรรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ทำให้เกิดผลลบกับองค์กรซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้แก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาสจะดีมาก
   • ปัญหาการเปลี่ยนแปลงความต้องของตลาด
   • ปัญหาภัยคุกคามของเศรษฐกิจ

วิธีการวิเคราะห์ SWOT

เรามาดูวิธีการทำ SWOT Analysis โดยอันดับแรกจะเริ่มพูดถึงจุดแข็งก่อนแล้วต่อด้วยจุดอ่อน, โอกาส, อุปสรรค และเขียนเป็น List

ตัวอย่างพร้อมกับวิเคราะห์ SWOT 

จะขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT โดยจะตั้งโจทย์ว่า เราจะวิเคราะห์ โรงงานผ้าสีมัดย้อมของประเทศไทย เปิดกิจการมาแล้วกว่า 4 ปี ตอนนี้อยู่ในช่วงวางแผนแนวทางขององค์กร โดยใช้ SWOT เข้ามาช่วย

SWOT Analysis คืออะไร

การวิเคราะห์ SWOT  

 • ปัจจัยภายนอก
  • S – Strength (จุดแข็ง)
   • ครบวงจรเรื่องเสื้อผ้า การออกแบบ รวมไปถึงตัดเย็บมัดย้อม จบในที่เดียว
   • มีเฉดสีให้เลือกหลากหลาย เนื่องจาก…ทางโรงงานนำเข้าสีมาจากต่างประเทศมีการอัพเดทเทรนตลอดเวลา
   • เสื้อผ้าเนื้อดีสวมใส่สบายเพราะมาจากผ้าเรย่อน 100%
   • ประหยัดเวลาในการรีด เนื่องจาก…จำจุดแข็งที่สินค้าทำมาจากเนื้อผ้าเรย่อนที่มีคุณสมบัติเนื้อผ้าที่มีความนุ่มลื่นง่ายต่อการรีด
  • W – Weakness (จุดอ่อน) 
   • กำลังคนน้อย เนื่องจาก
   • การมัดย้อมสีเสื้อแต่ละตัวยังคงเป็นใช้คนทำดังนั้นทรัพยากรในองค์กรมีจำนวนน้อย ทำให้มีข้อจำกัดในการทำงานผลิตได้น้อย ใช้ระยะเวลานานกำลังคนงานเพียงพอ
   • ไม่สามารถขายในราคาแพงได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจ OEM ธุรกิจรับผลิตสินค้าจำนวนเยอะๆและส่งต่อให้เจ้าของกิจการที่จะนำไปขายต่อ
   • มีลายให้เลือกน้อยเนื่องจากผ้ามัดย้อมจะมีรูปแบบลวดลายที่จำกัดไม่สามารถแหวก แนวได้มากจนเกินไป
 • ปัจจัยภายใน
  • O – Opportunities (โอกาส ) 
   • ราคาเข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย 
   • แฟชั่นมัดย้อมเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง
   • ขายดี เป็นที่นิยมในเทศกาลสงกรานต์
  • T – Threats (อุปสรรค) 
   • การขนส่งออกต่างประเทศลำบาก เนื่องจากการส่งออกต่างประเทศอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้การขนส่งล่าช้ายกตัวอย่าง เช่น สินค้าติดอยู่ที่ด่านตรวจของประเทศนั้นๆซึ่ง จะเป็นปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้
   • ความต้องการของตลาดผู้บริโภคเป็นที่ต้องการน้อย
   • ไม่เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุคนไทยไม่ค่อยชอบใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันมากจนเกินไป เสื้อผ้ามัดย้อมจะเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นมากกว่าในสังคมไทย

ข้อควรระวังให้การทำ SWOT Analysis

 • มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนเปลี่ยนเป็นให้เจาะจงไปเลย
 • ดูความเป็นไปได้ของแผนว่าสามารถทำได้จริงมั้ย?
 • มองไม่เห็นจุดอ่อนของบริษัท อย่าลืมทำการสำรวจสอบถามลูกค้าอยู่บ่อยๆเพื่อรับรู้ถึงจุดอ่อน และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
 • ให้ความสำคัญการ SWOT เพียงอย่างเดียว การวิเคราะห์เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าจะเพิ่มคุณภาพของเครื่องมือให้ใช้เครื่องมืออื่นๆควบคู่ไปด้วย SOAR,TOWS หรือ PEST 

SWOT Analysis คืออะไร? สรุปได้ว่า คือการวิเคราะห์สถานการ์ณปัจจุบันขององค์กรที่ทำให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสามารถนำมาสร้างแคมเปญเพื่อหาโอกาสในการขายเพื่อเพิ่มยอดขายได้อีก เนื่องจากเรามีทั้งจุดแข็งและโอกาสนำมาสร้างเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง การเริ่มต้นทำธุรกิจที่ดีต้องมีการวิเคราะห์  SWOT จะได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน ขององค์กรเพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขอย่างตรงจุดและองค์กรสามารถวางแผนแนวทางการทำธุรกิจได้ชัดเจน แต่การนำ  SWOT ไปใช้เป็นกลยุทธ์ต้องผ่านกระบวนการ TOWS ก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นSWOT สามารถวิเคราะส่วนบุคคลได้เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง และใช้รูปแบบประโยชน์สูงสุดจากความสามารถและโอกาส


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในลงทุนทำธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง ประสบการ์ณในการทำธุรกิจก็ไม่มี ไม่รู้ว่าจะหาข้อมูลจากไหนดี ที่ PSO เรามีคอร์สเรียนธุรกิจที่เหมาะกับคุณ คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเลย จุดเริ่มต้นความสำเร็จธุรกิจยุคดิจิทัลของคุณ เริ่มต้นที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก

MindTools / ContentShifu / ลงทุนแมน

สามารถติดตามเรา PSO ( Passive Selling Online ) ได้หลายช่องทางดังนี้
Facebook Page: passivesellingonline
LINE: @psocourse (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)

แบ่งปันเพื่อนของคุณ :

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn