สายอาชีพ ที่หากไม่ปรับตัวอาจจะว่างงานภายในปี 2026

Word Processor

สายอาชีพ ที่หากไม่ปรับตัวอาจจะว่างงานภายในปี 2026

อาชีพ ที่อาจจะว่างงานภายในปี 2026

       เนื่องจากถ้าไม่ปรับตัวแย่กันหมดแน่ครับ ซึ่งในประเด็นนี้ ตั้งหลักออนไลน์ อยากจะอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพที่อาจจะว่างงานหรือตกงานกันในอนาคต ซึ่งก็เป็นอนาคตที่ไม่ได้ไกลจากเวลานี้เท่าไหร่ หากไม่ได้ปรับตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มสายอาชีพที่มีแนวโน้มการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ A.I. เข้ามาทำงานทดแทนมากขึ้นเรื่อย ๆ

ที่น่าสนใจคือ บางสายอาชีพ เป็นงานที่เราคาดไม่ถึงด้วยซ้ำว่าอาจจะเกิดปัญหา (หรือตอนนี้ก็กำลังตกงานกันแล้ว แต่ไม่ได้ออกสื่อ) มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
Industrial production
สายงานผลิตในภาคอุตสาหกรรม
จริงอยู่ว่า สำหรับการผลิตบางอย่าง ยังคงมีความจำเป็นและต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญสำหรับการควบคุมเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนสูงอยู่ แต่ในส่วนของงานประเภท Routine ที่ต้องทำซ้ำ ๆ กำลังเป็นส่วนที่แรงงานมนุษย์กำลังจะถูกตัดออก เพราะสามารถใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักรทำทดแทนได้
สำหรับลักษณะงานของคนที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือต้องมาควบคุมดูแลเครื่องจักรอีกทีหนึ่ง
กลุ่มงานที่มีการลดแรงงานมนุษย์ลงอย่างชัดเจนในสายนี้ คืองานที่ต้องใช้ความเสี่ยงสูง เช่น งานหลอมเหล็ก ที่ต้องอยู่กับความร้อนสูง มีการพบว่า ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของโลกในด้านนี้ ในปี 2016 มีแรงงานด้านนี้อยู่ที่ 8,400 คน แต่ในปี 2018 ลดลงเหลือประมาณ 6,500 คน
ภาพรวมโดยเฉลี่ย ลดลงประมาณ 23%
สายงานด้าน Word Processor
เรียกว่าเป็น เจ้าหน้าที่จดบันทึกข้อมูล เขียนจดหมาย การพิมพ์ สายงานนี้กำลังจะลดหายลงและเปลี่ยนไปอยู่รวมกับสายงานเลขามากขึ้น ซึ่งก็ไม่น่าแปลก เพราะเนื่องจากเวลานี้การใช้งาน Word มันเป็นฟังก์ชั่นที่พนักงานบริษัทแทบทุกคนต้องทำได้อยู่แล้ว
มีรายงานว่า ในสหรัฐอเมริกา ทักษะด้าน Word กำลังไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาเรื่องการสมัครงานมากขึ้น เพราะมันกลายเป็นทักษะภาคบังคับที่ต้องทำได้ ถึงแม้จะสมัครเข้ามาในสายงานอื่น เช่น เซลล์ หรือ ครีเอทีฟ มีการสำรวจพบว่า ในสหรัฐ เดิมมีคนทำงานสายนี้โดยตรงที่ประมาณ 70,000 คน แต่ในปี 2018 ลดลงเหลือ 50,000 คน ภาพรวมโดยเฉลี่ย ลดลงประมาณ 33%

Respiratory therapy technicians
เรียกว่าเป็น เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ที่ดูแลเครื่องช่วยหายใจ กำลังเป็นสายงานการแพทย์ที่มีความต้องการลดน้อยลงอย่างไม่น่าเชื่อ
ในปี 2016 ในสหรัฐเดิมมีคนทำงานสายนี้โดยตรงที่ประมาณ 10,800 คน แต่ในปี 2018 ลดลงเหลือประมาณ 4,700 คน ภาพรวมโดยเฉลี่ย ลดลงประมาณ 56.3%
มีการวิเคราะห์ว่า สายงานนี้โดยเฉลี่ยแล้วมีค่าจ้างค่อนข้างสูง ซึ่งไม่คุ้มที่จะจ้างมาเพื่อดูแลเฉพาะด้านนี้อย่างเดียว และสายงานนี้กำลังกลายเป็นทักษะและฟังก์ชั่นที่พยาบาลห้องฉุกเฉินในบางตำแหน่งต้องทำได้มากขึ้น

เจ้าหน้าที่ดูแลป้ายสัญญาณของรถไฟ

นี่คือสายงานที่มีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหายที่สุดในปี 2018 ปัจจัยสำคัญคือ ค่าจ้างโดยเฉลี่ยที่สูง โดยมีรายงานว่า มีคนทำสายงานนี้ประมาณ 1,200 คน ในปี 2016 แต่ในปี 2018 ลดลงเหลือประมาณ 300 คนเท่านั้น ภาพรวมโดยเฉลี่ย ลดลงประมาณ 78.6% เป็นสายงานหนึ่งที่มีจำนวนเฉลี่ยลดลงสูงอันดับต้น ๆ ในปี 2018 ที่ผ่านมา

Computer system officer
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยภาพรวมแล้วคือสายงานประเภท Computer Operator หรือถ้าในเมืองไทย มักจะถูกเหมารวมไว้กับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ I.T. ซึ่งมักถูกเรียกร้องให้สามารถ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อสาย Lan สายงานข้อมูล ไปจนถึงสายงานวิศวคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสายงานที่มีรายได้โดยเฉลี่ยปานกลางและสูง ตามบทบาท
ในปี 2016 สหรัฐมีคนทำสายงานนี้ประมาณ 55,000 คน ในปี 2016 แต่ในปี 2018 ลดลงเหลือประมาณ 39,000 คน ภาพรวมโดยเฉลี่ย ลดลงประมาณ 22.8% แม้จะลดลงไม่เยอะ แต่ก็ถือว่าลดลงไม่น้อย ทั้งที่โลกของเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการอัพเดทข้อมูลและความรู้ในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไปด้วยนั่นเอง
ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีบุตรหลาน และกังวลว่าในอนาคตรูปแบบของเทคโนโลยีจะส่งผลต่อชีวิต การศึกษา และการหางานทำต่าง ๆ ก็จำเป็นต้องอัพเดทต่อเนื่องครับ
========================
สามารถติดตามเรา PSO ( Passive Selling Online ) ได้หลายช่องทางดังนี้
Facebook Page: passivesellingonline
LINE: @psocourse (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)

สามารถติดตามเรา PSO ( Passive Selling Online ) ได้หลายช่องทางดังนี้
Facebook Page: passivesellingonline
LINE: @psocourse (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)

แบ่งปันเพื่อนของคุณ :

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn