จดโดเมนเนม (Domain Name) ทำไมสำคัญ และอะไรบ้างที่ควรรู้

จดโดเมนเนม (Domain Name) ทำไมสำคัญ และอะไรบ้างที่ควรรู้

จดโดเมนเนม อะไรบ้างที่ควรรู้

      ตั้งหลักออนไลน์ เห็นว่ามีความสำคัญมาก สำหรับการจด โดเมนเนม (Domain Name) เพราะในระยะยาวแล้วจะส่งผลกระทบต่อการทำเว็บไซต์ และการทำธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการขายสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ ไปจนถึงส่งผลต่อการทำ SEO Content และการทำ Content Marketing ในระยะยาวด้วย เพราะถ้าเลือกได้ดี ก็มีส่วนต่อการค้นหาของเว็บเราบน Google ด้วยครับ เพราะฉะนั้นมาดูกันว่า มีอะไรบ้างที่ควรรู้ครับ

ชื่อโดเมน (Domain Name) คืออะไร

ความหมายโดยทั่วไป คือ ชื่อเว็บไซต์ ที่เราตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและการนำไปใช้งานสำหรับโดเมน จะเป็นชื่อของเว็บไซต์เราที่จะถูกเรียกแทนการเรียกด้วยหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) ซึ่งจะเป็นส่วนที่เรานำไปฝากไว้กับบริการเว็บโฮสติ้ง หรือ การเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์บน Server เป็นขั้นตอนที่เราต้องทำ ถ้าจะมีเว็บของตัวเอง       แล้วเนื่องจากการใช้หมายเลข IP ซึ่งจะมีถึง 16 หลัก เป็นเรื่องวุ่นวาย จำยาก เพราะฉะนั้นเพื่อจะให้เรานำไปใช้ได้ง่าย และคนอื่นก็ค้นหาได้ง่ายเวลาค้นหาบน Google หรือระบบค้นหาต่าง ๆ ก็เลนมีการนำชื่ออักษรมาใช้แทน นี่จึงเป็นที่มาของการจดโดเมนครับ

สอดคล้องกับธุรกิจ

แม้ว่าจะเป็นชื่อที่ดี แต่ถ้าไม่สอดคล้องกับธุรกิจ หรือไม่สื่อได้มากพอ ก็อาจจะไม่ใช่ “ชื่อที่เหมาะสมนัก” แต่ก็มีหลายกรณีของชื่อโดเมนเนมเก่า ที่ปั้นเว็บหรือแบรนด์จนติดตลาดแล้ว การเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่เหมาะนัก หรืออีกกรณีที่นิยมทำกันคือ ชื่อบริษัทแม่ กับชื่อที่ไว้สำหรับจดโดเมนเนมของเว็บที่แสดงสินค้าหรือต้องการปั้นแบรนด์นั้น ๆ จะเป็นอีกคนละชื่อ โดยเฉพาะบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการและบริษัทในเครือมากกว่าแค่ประเภทเดียว

ระเบียบและเอกสารที่ต้องใช้

โดเมนแต่ละประเภทมีการใช้เอกสารที่แตกต่างกันไปบ้าง ตามเป้าหมายที่ใช้จด อาทิ

  • โดเมน.co.th – ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรามีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม ประทับตราบริษัท
  • โดเมน.sc.th – ใช้หนังสือยืนยันการจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ต้องมีการระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด พร้อมประทับตราโรงเรียน
  • โดเมน .or.th – ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  • โดเมน .go.th – ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ จึงต้องใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  • โดเมน .in.th – ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน
  • โดเมน .mi.th – ใช้สำหรับหน่วยงานทางทหาร

มีผลต่ออันดับ และการทำ SEO

ประเด็นนี้เป็นคำแนะนำเพราะเกี่ยวข้องกับการทำ SEO หรือการค้นหาของ Google Ranking ในระยะยาวครับ คือควรต้องตั้งเป็นชื่อที่สื่อความหมายโดยตรงของ บริษัท หรือ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ต้องการนำเสนอ เพราะจะส่งผลสำหรับการทำ SEO และสร้าง Content ด้วย แม้ว่าจะมีหลายกรณีที่ใช้ชื่อเฉพาะทาง แล้วสามารถดันเว็บนั้นจนติดอันดับบนได้เช่นกัน       แล้วยังมีข้อแนะนำอีกเรื่องคือ ไม่ควรเป็นชื่อที่ส่อความหมายในทางลบ และควรระวังปัญหาเรื่องซ้ำกับเว็บอื่นโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงมากเกินไปด้วยครับ

===============================================

สามารถติดตามเรา PSO ( Passive Selling Online ) ได้หลายช่องทางดังนี้

Facebook Page: passivesellingonline

LINE: @psocourse (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)

สามารถติดตามเรา PSO ( Passive Selling Online ) ได้หลายช่องทางดังนี้
Facebook Page: passivesellingonline
LINE: @psocourse (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)

แบ่งปันเพื่อนของคุณ :

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn