Digital Economy คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับประเทศไทย

เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่บนโลกออนไลน์ แล้วไทยพร้อมแค่ไหนกับสิ่งนี้

Digital Economy คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับประเทศไทย

Digital Economy คืออะไร อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล วันนี้เราจะมาเล่าให้คุณฟัง

จากรายงานวิจัยด้านของ HSBC Global Connections โดยธนาคารเอชเอสบีซี ได้เผยแพร่ผลการสำรวจธุรกิจระหว่างประเทศขนาดใหญ่ ประกอบด้วย จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง และตะวันออกกลาง

พบว่า องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศหันมามองโอกาสเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชิงบวกมากยิ่งขึ้น และประเทศไทยเป็นอีกตลาดสำคัญที่ธุรกิจระหว่างประเทศต้องการลงทุน โดยร้อยละ 37 ของกลุ่มตัวอย่างมีการดำเนินกิจการในประเทศไทยอยู่แล้ว

และหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้ประเทศไทยน่าสนใจ นั่นคือทักษะด้าน Digital Economy ของแรงงานในประเทศที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดโลกกำลังต้องการอย่างมากในขณะนี้

Digital Economy คืออะไร?

เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การขนส่ง การขาย และการบริการ

ในปี 2020 เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีมูลค่าประมาณ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศอินโดนีเซีย และคาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลจะเติบโตถึง 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตขึ้นประมาณ 25% ในปี 2025

นอกจากนี้ ในปี 2019 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ยังเป็นธุรกิจดิจิทัลที่ขยายตัวมากที่สุดถึง 81% มีมูลค่าประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2025

การยอมรับทางดิจิทัลและส่วนแบ่งของประชากร
ที่มีทักษะด้านดิจิทัล

สำหรับ 3 Digital Economy ที่โดดเด่นในประเทศไทยประกอบด้วย

1. การบริการทางการเงินดิจิทัล (FinTech)

2. เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech)

3. เทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech)

อย่างไรก็ตาม จากรายงานของ HSBC Global Connections พบว่า 1 ใน 3 ของบริษัทต่างชาติในประเทศไทย มีความกังวลว่ากฎระเบียบและข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการลดคาร์บอนอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขา และกว่าร้อยละ 28 เชื่อว่าประเทศไทยยังตามหลังประเทศอื่นๆ ในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนยัง

สามารถติดตามเรา PSO ( Passive Selling Online ) ได้หลายช่องทางดังนี้
Facebook Page: passivesellingonline
LINE: @psocourse (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)

แบ่งปันเพื่อนของคุณ :

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn