English for Digital Businesses

อย่าปล่อยให้ภาษาเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ
เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ เพื่อความเข้าใจด้านภาษา และการทำธุรกิจดิจิทัลที่ถูกต้อง 

*** ข้อมูลส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อการติดต่อประสานงาน***
ระหว่างผู้สมัครกับทาง PSO และ AUA เท่านั้น

สิ่งที่คุณจะได้รับ

Building your meaning
in English

เรียนรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสารความหมายที่ถูกต้อง

Business writing done right!

เรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
เพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

Building your online presence through English

เรียนรู้วิธีเขียนประวัติ เรื่องราวของแบรนด์ และผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และน่าสนใจ

พิเศษสำหรับผู้เรียนจบคอร์ส

ได้การรับรองภาษาอังกฤษ

AUA-Oxford Placement Test
จากสถาบัน AUA

Certificate from AUA x PSO

เรียนจบและผ่านการทดสอบ ได้ใบรับรองจาก

สถาบันสอนภาษา AUA และ PSO Academy

AUA-Oxford Placement Test คืออะไร

AUA-Oxford Placement Test เป็นการทดสอบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นระบบการสอบที่จะปรับระดับความยากของชุดคำถามโดยอัตโนมัติ ซึ่งอิงจากการตอบคำถามในข้อก่อนหน้า และนักเรียนแต่ละคนจะได้แบบทดสอบที่มีชุดคำถามแตกต่างกัน

CEFR levels

Elementary Low Intermediate Intermediate Intermediate Upper Intermediate
A1
A2
B1
B1+
B2
 • ค่าสมัครสอบ 200บาท
 • สถานที่สอบ: สอบออนไลน์ได้ที่บ้านของนักเรียน 
 • อุปกรณ์ที่ใช้สอบ: สอบผ่านคอมพิวเตอร์ Laptop หรือ Notebook เท่านั้น *ไม่สามารถสอบผ่านแท็บเลตหรือ iPad ได้ 
 • เวลาสอบ: 70 นาที 
 • ข้อสอบ 2 พาร์ท: หลักไวยกรณ์ (Grammar) และ การฟัง (Listening)

รูปแบบการเรียน

STEP 1

ลงทะเบียนสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ
ด้วยข้อสอบ
AUA-Oxford Placement Test

STEP 2

เรียนออนไลน์ด้วยตัวเองผ่าน Platform 5 วันต่อสัปดาห์ 

STEP 3

พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนในแต่ละวัน 
*นักเรียนจำเป็นต้องเข้าเรียนออนไลน์
และทำแบบฝึกหัดให้ครบก่อนถึงวันเรียนสด

STEP 4

เรียนสดกับอาจารย์
จากสถาบัน AUA
สัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันเสาร์)

ใช้ระยะเวลาเรียน: 4 สัปดาห์ (ออนไลน์ 20 วัน เรียนสด 4 วัน)
สถานที่เรียน: PSO Space 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม 10310

หลักสูตรและรูปแบบการสอน

สัปดาห์ที่ 1
Unit 1
Basic Meaning Building
Unit 2
Linking Ideas & Faulty sentences
Unit 3
Tenses I - talking about events in the present time
Unit 4
Tenses I - talking about past and future events
Unit 5
Formality in Business Writing & Subject Lines
Onsite Class at PSO Space
สัปดาห์ที่ 2
Unit 6
The grammar of Business Writing
Unit 7
Business enquiries
Unit 8
Requesting and taking action I
Unit 9
Vocab work-customer-supplier communication
Unit 10
Negotiating
Onsite Class at PSO Space
สัปดาห์ที่ 3
Unit 11
Apologizing
Unit 12
Being brief and businesslike
Unit 13
Common Mistakes
Unit 14
Company Bio
Unit 15
Brand Story
Onsite Class at PSO Space
สัปดาห์ที่ 4
Unit 16
automated messages
Unit 17
Product descriptions
Unit 18
Service descriptions
Unit 19
Creating bullet points from sentences
Unit 20
Final Assessments
Onsite Class at PSO Space

Course นี้เหมาะกับใคร

 • เจ้าของกิจการที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • พนักงานและนักศึกษาสายการตลาด ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษา
  และความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัล
 • ผู้ที่อยากใช้โซเชียลและคอนเทนต์เพื่อทำการตลาดได้อย่างเห็นผลลัพธ์
  (Social Marketing & Content)
 • ผู้ที่อยากเปิดตลาดธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ

คอร์สออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง SME
หรือธุรกิจแบบเจ้าของบริหารคนเดียว Solopreneur

English for Digital Businesses

เตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อการทำธุรกิจด้านดิจิทัล
สามารถเข้าใจธุรกิจดิจิทัลอย่างถ่องแท้ และต่อยอดความรู้ด้านภาษาในระดับสื่อสารได้

สำหรับผู้ที่ สอบผ่าน มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม

AUAxPSO English for Digital Businesses

รับสิทธิพิเศษ 4 ต่อ!

 • ต่อที่ 1 : โปรแกรมราคา 45,000บาท ลดเหลือ 18,900บาท

 • ต่อที่ 2 : ส่วนลด 200บาท รวมจ่ายเพียง 18,700บาท

 • ต่อที่ 3 : ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน (เดือนละ 1,870บาท)

 • ต่อที่ 4 : แถมฟรี! หนังสือเล่มเล็กรวมเทมเพลตประโยค Best Practice ที่ต้องใช้สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ แบบพร้อมใช้!

รับจำนวนจำกัด! คลาสละ 16 ท่านเท่านั้น!

หมายเหตุ: * นักเรียนเก่าลด 10% ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับส่วนลด

  * บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

ลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ด้วยข้อสอบ AUA-Oxford Placement Test

*** ข้อมูลส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อการติดต่อประสานงาน***
ระหว่างผู้สมัครกับทาง PSO และ AUA เท่านั้น

บริษัท พีเอสโอ สเปซ จำกัด
PSO SPACE CO.,LTD.

46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
46/7 Rungrojthanakul Building, 2nd Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok, 10310, Thailand