อีเวนท์สด พร้อมเวิร์กชอป ที่คุณจะได้สอบวัดระดับภาษาจากสถาบัน AUA Language Center

ขอบคุณที่สนใจร่วมงานอีเวนท์
AUA English Brand Story Workshop

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมงครับ

แล้วมาเจอกันในงานอีเวนท์

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ สถาบัน PSO SPACE

46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031